Primăria Comunei Fârliug județul Caraș Severin

Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Fârliug

HCL 78 / 2019 ANEXA 2

Componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Fârliug, jud. C-S

 

1. COMISIA DE SPECIALITATE NR.1

    Pentru  Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget, Finanțe, Administrația domeniului public și privat al comunei, Agricultură, Gospodărie comunală, Protecția mediului, Servicii și Comerț

Nume Prenume                 Funcţia

Popovici Ioan                     Preşedinte       

Jurca Nicolae Marcel         Secretar            

Cioloca Florin                     Membru          

Popa Florin Ioan                 Membru           

Țîra Iosif                             Membru           

 

2. COMISIA DE SPECIALITATE NR.2

Pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție socială, Sănătate, Activități sportive, științifice și de agrement

Nume Prenume                 Funcţia

Beg Dănuţ Nicuşor            Preşedinte       

Jurca Nicolae Marcel         Secretar           

Cioloca Florin                    Membru         

 

3. COMISIA DE SPECIALITATE NR.3

Pentru apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor și libertăților cetățenilor, familie, culte, probleme ale minorităților,

Nume Prenume                   Funcţia

Pătruţi Gheorghe Ion             Preşedinte        

Pobega Gheorghe Cristian     Secretar            

Văran Mugurel                       Membru           

      

 4. COMISIA COMUNĂ A CONSILIULUI LOCAL FÂRLIUG

Compusă din totalitatea membrilor Consiliului Local Fârliug

Marcu Petru              Preşedinte

Cioloca Florin          Secretar

 

 

 Secretarul Comunei

GAL Francisc Remus