Primăria Comunei Fârliug județul Caraș Severin

LISTA ACTUALIZATA A DOCUMENTELOR CE NU FORMEAZĂ OBIECTUL LIBERULUI ACCES AL CETĂŢENILOR LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC