Primăria Comunei Fârliug județul Caraș Severin

Alocaţia de stat pentru copii

Alocaţia de stat pentru copii

          Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul României, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:

a) 200 lei, pentru copiii cu vârsta între 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) 84 lei, pentru copilul care a depăşit vârsta de 2 ani, până la 18 ani, precum şi tinerilor care au implinit 18 ani, până la finalizarea studiilor.