Primăria Comunei Fârliug județul Caraș Severin

AFIȘARE SOMAȚIE DOSAR nr.4719/290/2021

NR. 373 din 21.01.2022
 

 

PROCES VERBAL AFIȘARE  SOMAȚIE DOSAR nr.4719/290/2021

 

      Dosar nr.4719/290/2021 aflat pe rol la Judecătoria Reșița având ca obiect constatarea dobândiri prin  uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Comuna Fârliug județul Caraș-Severin, localitatea Scăiuș nr.44, format din teren intravilan în suprafață de 2877 mp înscris în Cartea Funciară nr.35182 Fârliug.

 

      U.A.T. Comuna Fârliug, cu sediul în localitatea Fârliug,  nr. 80, județul Caraș-Severin, anunță faptul că azi la data de 21.01.2022 orele 12, 35 a fost afișată Somația privitoare la Dosarul nr.4719/290/2021, la avizierul amplasat la sediul primăriei, din localitatea Fârliug nr.80.

 

Întocmit în două exemplare.

 

 

Secretar general

GAL Francisc-Remus