Primăria Comunei Fârliug județul Caraș Severin

Anunț perioadă depunere contestații pentru SECTOARELE CADASTRALE 37 și 43 din UAT Fârliug

Nr. 5047 / 02.11.2022

 

ANUNT

 

 UAT Comuna Fârliug anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru SECTOARELE CADASTRALE 37 și 43 din UAT Fârliug, începând cu data afișării 07.11.2022, pe o perioada de 60 de zile (calendaristice), la sediul din localitatea Fârliug nr.80, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor fi depuse la sediul Comunei Fârliug și pe site-ul  ANCPI .

Secretar general

GAL Francisc Remus