Primăria Comunei Fârliug județul Caraș Severin

Avertizare meteo emisă de ANM, respectiv cod portocaliu

Având în vedere avertizările meteorologice emise de ANM, respectiv cod portocaliu care prognozează:

 - val de cădură in intensificare și disconfort termic ridicat în 05.07.2022,

- instabilitate atmosferică accentuată, cantități însemnate și vijelii, în perioada 05.07.2022 ora 14.00 - 06.07.2022, ora 10.00, la nivelul județului Caraș-Severin, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin a dispus întreprinderea următoarelor măsuri și acțiuni:

• au fost notificate, prin SMS/e-mail, toate primăriile, operatorii economici surse de risc și structurile Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la avertizările emise (manifestarea de temperaturi ridicate și fenomene meteorologice periculoase), în vederea aplicării măsurilor necesare;

• a fost prealertată grupa operativă de la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin, iar la nivelul dispeceratului se va monitoriza evoluția situației, în urma manifestării de fenomene meteorologice periculoase pentru alocarea forțelor necesare în cazul producerii de situații de urgență;

• a fost instituită permanența la sediul primăriilor. Având în vedere avertizările ANM menționate, autorităţile publice locale și instituțiile/structurile județene trebuie să fie în alertă, pregătite pentru a veni în ajutorul populaţiei, conform atribuțiilor. Se va asigura avertizarea în timp util a populației asupra eventualității producerii unor fenomene meteorologice periculoase, prin aplicația RO-ALERT.

  Toți factorii responsabili vor lua măsurile necesare pentru prevenirea, gestionarea promptă a situațiilor de urgență și limitarea efectelor manifestării fenomenelor prognozate. În cazul apariţiei unor eventuale situaţii deosebite generate de fenomene meteorologice, factorii responsabili trebuie să asigure transmiterea rapoartelor operative, în maxim 24 de ore de la declanşarea evenimentului şi nu mai târziu de 12 ore de la încetarea evenimentului. Se va avea în vedere asigurarea fluxului informațional operativ pe toate palierele, pentru o evaluare realistă și gestionarea operativă a tuturor evenimentelor generate de manifestarea fenomenelor prognozate. Totodată, veți asigura respectarea prevederilor O.U.G. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.