Primăria Comunei Fârliug județul Caraș Severin

MĂSURI

Având în vedere că în această perioadă numărul de incendii produse la gospodăriile populației este în creștere ( acest fapt se datorează în principal utilizării mai intense a mijloacelor de încălzire, cu defecțiuni, impovizații sau în condiții improprii în care nu este asigurată protecția termică necesară etc), pot exsista probleme din punct de vedere al accesului autospecialelor de intervenție din cauza vremii nefavorabile.

În conformitate cu OMAI 163/2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor, vă atașăm măsuri de prevenire.

Cu stimă,

ȘEF

S.V.S.U

Jurca Nicușor Daniel