Primăria Comunei Fârliug județul Caraș Severin

MASURI PERIOADA 14-17.04.2023

Având în vedere că în perioada 14.04.2023 respectiv 17.04.2023 sunt preconizate manifestații religioase cu ocazia Sfintelor Sărbatorilor de Paște, în conformitate cu prevederile art. 14 lit ,,d'' din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și art. 7 lit. ,,c'' din OMAI 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență. 

Întrucât, în cazul lumânărilor, precum și ca urmare a marilor aglomerări de persoane, aproape compacte din interiorul bisericilor și a importanței cantităților de materiale combustibile constituite din mobilier, îmbrăcămintea ori părul credincioșilor, covoare și alte decoruri ori obiecte specifice precum și faptul că evacuarea credincioșilor este extrem de dificilă, anexăm un set de măsuri pentru evitarea riscurilor mai sus menționate.

Cu respect, 

Șef S.V.S.U

Jurca Nicușor Daniel