Primăria Comunei Fârliug județul Caraș Severin

Proces Verbal Afisare Actiune MATEIA Nicolae (Miklos)

NR. 4909
24.10.2022


PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 24.10.2022

GAL FRANCISC-REMUS, secretarul comunei FÂRLIUG, judeţul Caraș-Severin, la cererea Judecătoriei Reșița în vederea soluționării cuzei civile din Dosarul nr. 5184/290/2022;
- astăzi, data de mai sus, am procedat la afişarea Acțiunii de declarare judecătorească a morții a numitului MATEIA NICOLAE (MIKLOS).
Drept pentru care am întocmit prezentul proces verbal care va fi afișat la avizierul instituției, cât și la adresa din Comuna Fârliug, sat Fârliug nr. vechi 312 număr poștal nou 206, cât și pe site-ul instituţiei www.comuna-firliug.ro
Întocmit în 4 (patru) exemplare.

 


Secretarul general al UAT,

GAL Francisc-Remus