Primăria Comunei Fârliug județul Caraș Severin

Proces Verbal afisare rezultate concurs 10.05.2021

PROCES VERBAL

Încheiat azi 10.05.2021

 

           Comisia de concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție de Inspector de specialitate debutant, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată, a procedat la testarea cunoștințelor teoretice - conform bibliografiei - necesare ocupării postului de mai sus.