Primăria Comunei Fârliug județul Caraș Severin

Proces Verbal depunere dosare

PROCES – VERBAL

          Încheiat azi data de 07.02.2022 cu ocazia afișării încheierii etapei privind depunerea dosarelor pentru concursul de recrutare în funcția publică vacantă de execuție de Consilier, clasa I grad profesional, ”Principal” din cadrul Compartimentului Contabilitate, Buget, Finanțe, Patrimoniu, Impozite, Taxe, al aparatului de specialitate al primarului comunei Fârliug, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal de afișare.

          Având în vedere faptul că la data de 18.01.2022 a fost asigurată ”Publicarea concursului” – la avizierul primăriei, precum și  pe pagina de internet a primăriei comunei Fârliug respectiv pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilita pentru prima proba a concursului.

         Considerăm respectate dispozițiile art.618 alin. 3 din OUG 57/2019,  privitor la Depunerea dosarelor de înscriere.

 

A fost depuse 1 ( un ) dosar de înscriere astfel:


Număr Atribuit dosarului

Nr.dosar 590 din 07.02.2021
 

Prezentul proces-verbal, a fost întocmit în 2 exemplare, pentru afișare și îndosariere.