Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PROCES VERBAL depunere dosare concurs

 NR. 1767 din 23.04.2021

PROCES VERBAL DEPUNERE DOSARE 

     U.A.T. Comuna Fârliug, cu sediul în localitatea Fârliug,  nr. 80, județul Caraș-Severin, anunță faptul că la până data de 23.06.2021 ora 16,00 au fost depuse un număr de 2 dosare, în vederea înscrierii la concursul organizat în data de 06.07.2021,  pentru ocuparea postului contractual de execuție de Inspector de specialitate debutant, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Secretar Comisie de Concurs

       CIOLOCA Emilia

 

                         Președinte comisie de concurs

                              GAL Francisc-Remus