Primăria Comunei Fârliug județul Caraș Severin

PV DOSARE VALIDATE PENTRU CONCURS

24.06.2021 Preselecția si verificarea dosarelor.

     Afișarea candidaților admiși, efectuată de Comisia de concurs , prin afișare la sediul primăriei și pe site,
conform Art. 19 alin.(2) și art.20 din HG 286/2011.

 

    Formularea de contestații cu privire la selecția dosarelor
Candidații, in scris în perioada 24.06.2021-25.06.2021 ora 16.00, conform Art.31 din HG 286/2011